Severní energetická a.s.Představení skupiny

Součástí skupiny je společnost Severní energetická a.s., která spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s. v likvidaci, která provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v ČR a společnost HUMECO, a.s., která se zabývá čerpáním a úpravou důlních vod. V roce 2013 se koupí akcií od skupiny ČEZ stala další součástí skupiny Elektrárna Chvaletice a. s. Skupina Severní energetická tím jako nový subjekt vstoupila na trh s elektrickou energií a teplem.

Lom ČSA disponuje vysoce výhřevným uhlím, které je technologicky vhodnější do tepláren. Na dodávkách dálkového tepla z hnědého uhlí závisí zhruba milion českých domácností.

Těžba na lomu ČSA je omezena usnesením vlády o těžebních limitech z roku 1991 (UV č.444/1991). Za těmito limity se dále nachází 750 milionů tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. Pokud v krátké době nedojde ze strany vlády k jasnému rozhodnutí o budoucnosti těžebních limitů, hrozí, že po roce 2022 bude nutné těžbu v této lokalitě zastavit. Její obnovení v budoucnosti by vzhledem k technologické náročnosti i vysokým finančním nákladům bylo velmi komplikované, ne-li nemožné.

Více o limitech těžby
  Výroční zpráva 2013 (PDF) Profil společnosti (PDF)

Obchodní strategie

Obchodní a podnikatelská strategie těžební společnosti Severní energetická a.s. doznala rokem 2013 významných změn. Vyčleněním společnosti ze skupiny Czech Coal a jejím zájmem o akvizici elektrárny Chvaletice vznikl na trhu nový hráč, který přispěje k rozšíření konkurenčního prostředí v energetice. Spojení těžby a výroby energie navíc zajistí dlouhodobou perspektivu lomu ČSA i elektrárně Chvaletice a přispěje k efektivnější těžbě i využití hnědého uhlí.

Více o prodeji uhlí

Humeco a.s.

Od roku 2014 je součástí skupiny Severní energetická i společnost Humeco a.s. Mezi aktivity společnosti patří čerpání a úprava vod, čištění odpadních vod, ekologické čerpání vod, selektivní odstraňování přírodních a průmyslových sedimentů ze dna vodních toků a ploch. Zabývá se výstavbou vodohospodářských zařízení a potrubních systémů z polyetylénu. Realizuje také prodej doprovodných surovin (písky, těsnící jíly), provádí recyklace barevných kovů, odběry a rozbory vod (v rámci Osvědčení o správné činnosti laboratoře). Vykonává profesní zámečnické a elektrikářské práce.

Kontaktní údaje

Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Chvaletice a. s. se stala součástí skupiny v roce 2013. Severní energetická a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. Tím vstoupila jako nový subjekt na trh s elektrickou energií a teplem.

Více o elektrárně Chvaletice

Hipodrom Most

Do portfolia Severní energetické patří také Hipodrom Most – unikátní dostihový a rekreační areál vybudovaný na bývalé Velebudické výsypce. Součástí areálu je vedle dostihového závodiště také 3370 m dlouhá in line dráha, závodiště pro parkur, tréninkové plochy, golfové hřiště a piknikový park pro veřejnost. Hipodrom ročně navštíví kolem sta tisíc návštěvníků.

Více o Hipodromu

© Severní energetická a.s. 2013 |   Mapa webu